Pagasimbahon Ka Lyrics and Chords by Jerome Suson

VERSE 1:
                      G
     Ikaw ang Diyos

     Nga nagbuhat sa kalangitan

     Ikaw ang Diyos

     nga nagbuhat sa kalibotan
                      C 
     Ikaw ang Diyos
                        D              Bm                    Em
     nga nagbuhat sa tanang may kinabuhi
        Am                                                 C     D         
     Aron nga magadayeg sa imong ngalan

CHORUS:
         G                                                   C
     Pagasimbahon, pagasimbahon ka
     G 
     Diyos nga gamhanan
                                 C
     Pagasimbahon ka
    G                                               C
     Paga-awitan, paga-awitan ka
     G
     Diyos nga balaan
                                  C
     Pagasimbahon ka
      D                         G
     Pagasimbahon ka